BG Benzinli Performans Yağ Değişim Servisi

Motorlarda Yağlama Sistemi ve Önemi :
Yağlama yağı, bir motora hayat veren kan gibidir. Yağlama yağı hareket hâlindeki tüm motor parçalarını dolaşarak pislikleri temizlemekte ve onları belirli bir çalışma sıcaklığında tutmaktadır. Aynı zamanda aşındırıcı metalik parçaları taşıyarak çalışan parçaların yağlanmasını, aşınmamasını ve ısınarak yanmamasını sağlamaktadır.

Hareketi kolaylaştırmak, daha fazla verim almak ve çalışan parçaların ömrünü uzatmak için parçaların birbirine doğrudan doğruya sürtünmelerini önlemek gerekir. Birbiri üzerinde hareket eden iki katı cismin arasındaki sürtünmeyi azaltmak için uygun bir sıvı kullanılır. Buna yağlama işlemi denir.

Yağlama Sisteminin Görevleri :
*Birbiri üzerinde hareket eden madenî parçaların doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek parçaların aşınmasını ve güç kaybını azaltmak.
*Isınan motor parçalarının soğutulmasına yardım etmek.
*Parçalar arasında oluşan pislikleri temizlemek.
*Piston sekman ve silindir cidarları arasından kompresyon kaçağını önlemek.
*Yatak ile muylu arasındaki boşluk nedeni ile meydana ge1ecek vuruntuyu yok ederek gürültü ve sesleri azaltmak.

Yağlamanın ana amac ı; Sürtünmeyi azaltmak, parçaların ömrünü uzatarak motordan en fazla güç elde edilmesini sağlamaktır. Parçalar yağsızlaşacak olursa meydana gelecek sürtünmeler nedeni ile çok kısa zamanda görevlerini yapamaz duruma gelir. Sürtünme nedeni ile meydana gelen ısı, motor parçalarının mekanik dayanımlarını tehlikeye düşürür. Yatak malzemelerinin eriyip akmasına, parçaların kırılmasına neden olur. Piston sekman ve silindirler çabuk aşınır. Amaca uygun bir şekilde çalışan yağ ve yağlama donanımı, bütün hareketli parçaların yeterince yağlanmasını sağlayıp parçalar arasında sıvı sürtünmesinin olmasını sağlamalıdır.


BG Benzinli Performans Yağ Değişim Servisi :

Problem :
Yüksek çalışma ısıları ve sık dur-kalklar, yakıt ve yanma neticesi Karbon Tortu formasyonları, motor içerisinde oluşurlar ve motor yağının termal dayanımının zayıflamasına neden olur.
Bunun yanı sıra, klasik yöntemle yani karter tapasından boşaltmak suretiyle yapılan yağ değişimi esnasında eski motor yağının tamamı boşaltılamaz. Boşaltılamayan eski yağın içerisindeki çamur formasyonları ve tortular, konulan yeni yağında süratle bozulmasına, performansını kaybetmesine, aşırı egzost dumanına ve yağ eksiltmeye neden olurlar.

Çözüm :
Problemin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak BG tarafından geliştirilen BG 9800-500 aleti, oksidasyona uğramış motor yağının ve tüm tortuların etkili ve güvenli bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Uygulama için motor eski motor yağına BG 109 EPR flush sıvısı eklenir ve araç 15dk. rölantide çalıştırılır. Ardından BG 9800-500 aleti ile eski yağ tam olarak dışarı atılırken aynı anda yeni motor yağı ve koruyucu sisteme basılır. Motor yağı değişiminin tamamlanmasının ardından, yakıt deposuna BG 208 44K eklenerek performans yağ değişim servisi tamamlanmış olur.

Sonuçlar :

  • Motor içerisinde biriken tortuların tam olarak atılması
  • Uzun ömürlü motor ve temiz motor yağı
  • Egzost emisyonlarında azalma
  • Yakıt ekonomisinde iyileşme
  • Motor kompresyonu ve gücünde yükselme
  • Yakıt sistemi koruması

  • © Copyright 2021 eralotoservis.com
    web tasarım