BG Dizel Hava Emiş Sistemi ve Yakıt Enjeksiyon Sistemi Temizlik Servisleri

1-Diesel Hava Emiş Sistemi Temizlik Servisi :

Dizel hava emiş ve egr sistemi :
İçten yanmalı motorlarda yanma odasındaki maksimum sıcaklık 1800 K’in üzerine çıktığında, havanın içindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek, azot oksit (NOx) denilen, insan sağlığına ve çevreye zararlı bir gaz haline dönüşür.

Dizel motorlarının hava fazlalığı ile çalışması, benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyelini arttırır. Dizel motorlarından kaynaklanan en önemli iki emisyon; partikül madde (PM) ve azot oksit (NOx) emisyonlarıdır.

Dizel motorlarının hava fazlalığı ile çalışmaları benzin motorlarına göre NOx oluşturma potansiyellerini arttırmaktadır.Benzin motorlarından atmosfere atılan bir ton egzoz gazının18,42kg'ı NOx iken, dizel motorlarında bu miktar 123,71 kg'a ulaşmaktadır.

Motorlarda NOx (nitrojen oksit) emisyonlarını kontrol edebilmek için iki yol vardır. Birinci yol katalitik konvertör kullanılarak egzoz gazını kimyasal işleme tabi tutmak.

Diğer yol ise yanma esnasında nitrojen oksit oluşumunu azaltmaktır. Bir kısım egzoz gazları yanma odası içerisinde tutularak NOx in kontrolü için kullanılır. Bu egzoz gaz resirkülasyonu (geri dönüşüm- EGR) ile sağlanır.

Problem :
Karbon tortuları, Hava Emiş, EGR, yakıt sistemi, yakıt enjektörleri ve piston yanma odalarında birikirler. Yeni nesil dizel motorlar, özellikle turbo şarjlı olanları, oldukça yüksek çalışma ısılarına sahiptirler.

Bu yüksek ısı ve stres, motorlar için oldukça zorlu çalışma şartları ortaya çıkarır. Ortaya çıkan bu zorlu çalışma şartları, motorun hassas noktalarında karbon tortularının, oluşması ve birikmesi için mükemmel bir ortam yaratır. Bu zorlu şartlar altında çalışan dizel motora destek olunmaz ve ilgi gösterilmez ise, bir süre sonra karbon tortuları, hava emiş sisteminden başlayarak, sekmanlara dek yayılmaya başlayacaktır.

Diesel hava emiş ve yakıt enjeksiyon sisteminde biriken bu tortular, geç çalışma, düzensiz rölanti, titreme, güç kaybı, aşırı egzost dumanı, geç tepkime, yakıt tüketiminde artış ve DPF problemlerine neden olurlar.

Çözüm :
BG Products, ISC dizel hava emiş sistemi temizlik servisiyle, dizel motorların en önemli ve masraflı sorunlarından olan bu konuya, daha hesaplı, hızlı ve güvenli bir çözüm olarak, BG Dizel Hava Emiş & EGR Temizlik Servis seti 9255-550 ile uygulanan 25532 temizlik sıvısı ve yanma odası temizleyicisini hizmetinize sunmaktadır. Uygulama sonrası kesinlikle, motor yağı ve filtre değişimi yapılır.

Sonuçlar :
- Egzost emisyonlarında azalma
- Çekiş gücünün iyileşmesi
- Yakıt ekonomisinde iyileşme
- Kolay çalışma ve düzenli rölanti

2-Diesel Yakıt Enjeksiyon Sistemi Temizlik Servisi :

Dizel Enjeksiyon Sistemi :
Geleneksel dizel yakıt enjeksiyon sistemleri, dizel motorları için istenen daha düşük yakıt tüketimi, daha fazla güç, daha az zararlı egzoz emisyonu ve gürültü seviyeleri vb. gittikçe artan talepleri karşılayamamaktadır.

Bu istekleri karşılayabilmek için daha yüksek basınçta direkt yakıt enjeksiyonu ve çok hassas bir püskürtme kontrolü gerekmektedir. Enjeksiyon sisteminin görevi, dizel motoruna yakıt sağlamak ve enjeksiyon için yüksek basınç üretmektedir. Ancak bu faydalı sistemin de bazı yan etkileri bulunmaktadır.

Problem & Neden :
Günümüzün güçlü ve modern dizel motorları, yakıt enjektörleri, emme subapları, portları ve yanma odalarında oluşan kurumlaşmaya karşı, son derece hassastırlar. Problemlerin ana kaynağı olan, kurumlar aynı Lego mantığı ile birikirler. Bir parça diğerine o da bir diğerine eklenir. Bu sürece kurum kümeleşmesi (soot agglomeration) denir. Piston kafalarında biriken kurumlar, silindir kapağı ile temas etiklerinde, vuruntuyu andıran seslere ve yüklü maliyetli motor arızalarına neden olurlar.

Kurum kümeleşmesi, dizel yakıt enjektörleri için de oldukça kötü bir olaydır, çünkü motorun hassas bu kısmında yani yakıt enjektörlerinde oluşan ve biriken kurum yapıları başlıca birçok soruna neden olur ve tetikler. Bu noktalarda biriken, küçük miktarlardaki kurumlar dahi, egzost emisyonlarında artışa, güç kaybına, sürüş problemlerine, motor seslerine ve yakıt tüketiminde artışlara neden olurlar.

Dizel yakıt enjektörlerindeki bu kurumlaşma belli bir seviyeye ulaşmış ise, enjektörlerin özel dizel yakıt enjektör temizlik sıvısı (BG 22932 Diesel Care) ile temizlenmesi ve ardından yakıt deposuna, temizlik prosesini sürdürücü, piston sekmanları ve kafalarını temizleyici ve koruyucu (BG 24432) ilave edilmesi daha büyük masraflı problemlerin ve güç kaybının önlenmesi açısından önemlidir.

Çözüm :
BG Diesel enjeksiyon sistemi temizlik servisi, dizel yakıt enjektörlerini hızlı ve güvenli bir şekilde, ön ıslatma yöntemiyle karbondan arındırması amacıyla, özel olarak geliştirilmiş oldukça etkili bir temizlik servisidir. Dizel enjeksiyon servisi, uygulama cihazı 9700 ve BG 22932 Diesel Care temizlik sıvısı ile BG 24432 dizel sistem temizleyicisini kapsamaktadır

BG 22932 Diesel Care’in öne çıkan özelliği, geleneksel mekanik yakıt enjektörlerinin yanı sıra yeni nesil, yüksek basınçlı, direkt enjeksiyonlu, elektrik kontrollü common rail sistemli motorlarda da etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilmesidir. BG Dizel care ile yakıt enjektörleri etkili ve tam olarak temizlenirken, BG 24432 ile piston yanma odası, piston kafaları, emme subapları ve tüm sistem temizlenmektedir. Servis, katalitik konvertörler, partikül filtreleri ve oksijen sensörleri için güvenlidir.

Sonuçlar :
- Egzost emisyonlarında azalma
-Daha rahat ve gürültüsüz çalışma
- Çekiş gücünün iyileşmesi
- Yakıt ekonomisinde iyileşme
- Kolay çalışma ve düzenli rölanti

© Copyright 2021 eralotoservis.com
web tasarım