OTOMOBİLİNİZİ KORUYORMUSUNUZ?

Yeni nesil atak ve seri benzinli ve dizel motorlar, yakıt enjektörleri,emme portları, emme subapları ve yanma odalarında oluşan bu tortulara karşı son derece hassas ve duyarlıdırlar. Küçük oranlardaki karbon tortuları dahi egzost çıkış emisyonları ile yakıt sarfiyatında artışa,sürüş problemlerine ve motor vuruntularına neden olmaktadır.

Ayrıca günümüz motorlarının yüksek çalışma ısıları, azaltılmış motor soğutma kapasiteleri, şehir içlerindeki sık dur - kalklar ve uzun yağ değişim aralıkları, günümüzün motor yağları için tehlikeler içermektedir.

Bu zorlu şartlar ve aşırı stres, motor yağlarında bulunan önemli katkıların işlevlerini çabuk yitirmelerine neden olmaktadır. Bu ağır çalışma şartları, motor yağının oksidasyona uğramasına neden olur. Oksidasyon problemi başlayan motor yağı, herhangi bir önlem alınmaz ise pekte uzun olmayan bir süre içerisinde ağırlaşmaya ve kara çamur halini almaya başlar.

Bu çamurlar tüm yağ kanalları, sübaplar, yağ pompası ve karter gibi motorun tüm kritik alanlarını kaplamaya başlar. Sürekli ısıl ve oksidatif bozulma, motor yağının kalınlaşmasına ve soğutma kapasitesinin azalmasına katkı sağlar. Bu ağır tortular, piston sekmanlarının normal görevlerini yapmalarına mani olur. Bunun neticesinde, kompresyon kaybı, yakıt sarfiyatında artış, motor gücünde azalma, egzost gazı ve yağ tüketiminde artış ortaya çıkarır.
Bu tip motor aksaklıkları, bir sonraki adımda, benzinli motorlarda katalitik konverter ve dizel motorlarda dizel partikül filtre problemlerine zemin hazırlar.

Araç sahiplerine, araçlarının hangi zorlu şartlar altında çalışmakta olduğunu ve hangi atıklara maruz kaldığını, aşağıdaki liste kısaca açıklamaktadır. :

Yüksek Hızda, Kısır Döngü :
 Bir araba otoyolda saatte 75 mil hızla gidiyorsa devir sayısı yaklaşık 2400 dev/dak olacaktır. Pek hızlı değil, değil mi?
 Bu saniyede kaç devir yapar?
 Cevap : 40
 Her bir enjektör bu 40 devirde kaç kere ateşleme yapar.
 Cevap : 20
 Bu, 1 kere‘’Otomobiller” deninceye kadar her bir enjektörün 20 kez ateşleme yapmış olduğu anlamına gelir.
 İnanılmaz derecede hızlı, değil mi?
 Enjektörde, valflerde, pistonda veya O2 sensöründe en küçük bir kusur veya tortu varsa saniyede 20 kat artar.

Her 4000 km. için arabanızın aşağıdaki atık ve tortularla mücadele etmesi gerektiğini biliyor muydunuz :
 1-4 lbs sülfüröz ve Nitröz asit.
 100 galon su.
 1-10 galon yanmamış benzin.
 Tuzlar ve diğer çözünmez reçineler.

BG Products şirketi, yaptığı uzun araştırma çalışmalarından sonra, bu tipteki tüm problemleri mimimum seviyeye indirmek ve olası yüksek tutarlı harcamalardan araç sahiplerini kurtarmak için, benzinli ve dizel araçlar için iki ayrı performans ürün paketi geliştirmiştir.

1- BG Benzinli Performans Servis Paketi :

2- BG Dizel Performans Servis Paketi :

- BG Benzinli Performans Servis Paketi : Bu paket 3 üründen oluşmaktadır.

1-BG 109 EPR : Aktif spesyal kimyası ile BG 109 birikmiş tortuları çözmekte ve motordan eski yağ ile birlikte atılabilmelerine imkan sağlamaktadır. Sonucunda, sekmanların görevlerini optimum olarak yapmaları sağlanacak ve motor kompresyonu oldukça yükselecektir. Sadece 10-15 dakikada BG 109 motor yağ sistemini güvenli olarak, temizlemekte, yağ akış kapasitesini arttırmakta ve motor soğutma kapasitesini iyileştirmektedir.

Yaraları :
*Karbon tortuları çözer
*Kompresyonu arttırır
*Sekman fonksiyonları iyileştirerek yağ tüketimini azaltır.
*Yağ pompaları, sekmanlar ve keçeler için zararsızdır.

2-BG 110 MOA :Pahalı ve uzun zaman alan masraflarla karşılaşılmaması amacı ile BG MOA motor yağının oksidasyona uğramasını önlemek ve kaliteli halini muhafaza etmesini sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. Bu özel harmanı ve formulü ile BG MOA motorun temiz kalmasını, zor şartlar ve aşırı basınç altında dahi sağlar. Ürün sentetik ve sentetik olmayan tüm tipteki motor yağlarıyla birlikte kullanılabilmektedir.

Yaraları :
*Yağ kalınlaşmasını önler.
*Oksidasyonu önler.
*Dur-kalkların neden olduğu çamurlaşmayı önler.
*Pas ve aşınmaları önler.
*Motor performans ve gücünü arttırır.
*Yakıt ekonomisini geliştirir.
*Egzost Emisyonlarını azaltır.

3-BG 208 44K :BG 44K yakıt giriş sistemini, enjektörleri, emme siboplarını, portları, yakıt filtresini ve piston kafalarını güvenli ve hızlı bir şekilde temizler. Bunun neticesi olarak motor titremesi, tekleme, stop etme, geç çalışma ve güç kaybı gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur. BG 44 K teknolojisi aynı zamanda yanma kalitesini , verimini ve gücünü arttırır. Bu sonuç sürücü memnuniyeti sağlar. BG 44K temizlik prosesi diğer tüm karbon temizleyicilerden farklı olarak taşlaşmış karbon tortularını önce çamur hale ve ardından likit hale çevirerek sistemden başka
hiçbir elemana zarar vermeden atılmalarını sağlar.Polyteramine etken maddelidir. BG 44K ALKOL VE AMONYAK İÇERMEMEKTEDİR.

Yararları :
*Motor vuruntu ve atılmalarını azaltır.
*Egzost emisyonlarını azaltır.
*Motor performansını yeniler.
*Yanma performansını ve kalitesini geliştirir.
*Oksijen sensörleri için güvenlidir.
*Katalitik konvertörlere zarar vermez.
*Yakıt enjeksiyon sistemlerinde eksiksiz bir temizlik sağlar.

-BG Dizel Performans Servis Paketi : Bu paket 3 üründen oluşmaktadır.

1-BG 109 EPR : Aktif spesyal kimyası ile BG 109 birikmiş tortuları çözmekte ve motordan eski yağ ile birlikte atılabilmelerine imkan sağlamaktadır. Sonucunda, sekmanların görevlerini optimum olarak yapmaları sağlanacak ve motor kompresyonu oldukça yükselecektir. Sadece 10-15 dakikada BG 109 motor yağ sistemini güvenli olarak, temizlemekte, yağ akış kapasitesini arttırmakta ve motor soğutma kapasitesini iyileştirmektedir.

2-BG 112 DOC :Yüksek kaliteli motor yağı ile birlikte kullanılan DOC, ekstrem şartlarda çalışan dizel motorunuzun gerek duyduğu performans ve dayanımı sağlayacaktır. DOC, günümüzün yüksek devirli ve DPF’li modern diesel motorları için özel olarak dizayn edilmiş ve geliştirilmiş devrimci bir üründür. DOC oksidasyonun yükselerek, çamur formasyonu oluşturmasını önler ve viskoziteyi dengeler. Asitleri etkisizleştirerek, asitlerin neden olduğu korozyonu önler. Sürtünme ve aşınmayı en aza indirir. Bu özelliklerin yanı sıra Dizel Partikül Filtrelerin erken tıkanmasına neden olan etkenleri minimize ederek filtreye daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.

3-BG 244 : BG 244 yakıt giriş sistemini, yakıt enjektörlerini ve yanma odalarında bulunan tortulardan güvenli ve hızlı bir şekilde temizlemesi için formule edilmiştir. Ayrıca, özel formulü sayesinde Dizel Partikül Filtrelerin erken tıkanmasına neden olan faktörleri minimize ederek, filtrenin kullanım ömürünün kısalmasını önler. BG 244 ALKOL VE AMONYAK İÇERMEMEKTEDİR.

Erken DPF & Enjektör Tıkanması ve Çamurlaşması ;

Çamurlaşma ve Kurumlar ;
Modern dizel motorlar, özellikle de turboşarjlı olanlar, yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışırlar. Bu turboşarjların pek çoğu motor yağından, yağlayıcı olarak faydalanır. Ancak Turboşarjlar motor yağını yakan, bozan müthiş bir ısı sahasıdır.

Yüksek Isı, akışkan yağ hayatının katili, oksidasyon gazının vede akışkan bozunumunun nedenidir. Akışkan yağ oksitlenirken, oksidasyon yan ürünleri oluşur. Bu yan ürünler başta viskozite artmasına yada yağ kalınlaşmasına neden olurlar. Daha sonra çamur ve vernik oluşumu meydana gelir. BG DOC Dizel Yağ Düzenleyicisindeki antioksidanlar, motor yağı oksidasyon mücadeledesinde ve viskozite artış kontrolünde hayati önem taşır.

DPF ve Kurumlar ;
Dizel motor sistemlerinde kurum önemli bir problemdir. Kurum, başta karbon olmak üzere birçok farklı birleşenden oluşmaktadır ve ateşleme sürecinin bir yan ürünü olarak meydana gelir. Kurum tortuları, yakıtında geçebildiği gibi, piston segmanlarından geçerek, krank mili ve karterde birikirler. Birçok dizel motorun egzoz gazı devir daim sistemleri (EGR) ile donatılmasıyla motor yağı her zamankiden daha kötü bir muamele ile karşı karşıyadır.

Ateşleme yan ürünleri ateşleme odasında devir daim yaparken, kurum tanecikleri burada bulunur. Bu kurum tanecikleri segmanlardan geçerler. EGR gazları, normal direk destinasyon ürünü (straight-run) ateşleme yan ürünleri ile birleştiklerinde kurum miktarı katlanarak artar.

Kurumu küçük bir kömür parçası olarak düşünün. Biz bu küçük kömür parçasını yağ içinde askıda tutmak ve diğer küçük parçalarla bir araya gelmesini engellemek istiyoruz.Kurum parçaları bir araya gelmeye çalışırlar. Bunu LEGO parçaları gibi düşünün. Kule yapmak için LEGO parçalarını üst üste dizmek zorundasınız. Bir süre sonra büyük bir LEGO bütününüz olur. Kurumlar da aynı şekilde oluşurlar. Bir parça diğerine o da bir diğerine eklenir. Bu sürece kurum kümeleşmesi (soot agglomeration) denir. Kurum kümeleşmesi, kötü bir olaydır, çünkü büyük kurum yapıları başlıca birçok soruna neden olur.

Bu sorunlardan bir diğeri ve oldukça önemli olanıda, bu kümeleşmelerin, bir ileriki safhada (DPF) dizel partikül filtrelerinde kül oranının standartları aşmasına kadar uzanan bir seri kimyasal reaksiyona zemin hazırlamalarıdır. BG DOC bu kötü serüvenin başlamasına daha en başta engel olarak motorun sağlıklı kalmasını ve DPF dizel partikül filtrelerin daha uzun ömürlü olmasını ve temiz kalmasını sağlamaktadır.

Enjektörler ve Kurumlar :
Kurumun neden olduğu ikinci problemse; tıkanmadır.(plugging). Bu tıkanma, yağ süzgecinden yağ filtresine ve yağ kanallarına kadar tıkanıklıklara neden olur; sonunda da yağ beslemesinde problemlere neden olacak bir formda meydana gelebilir. Yakıt enjektörlerinin motor yağ bazıncı ile aktifleşmesi, bu tip motorların bir sorunudur. Motor yağı, enjektör memesini çalıştıran sıvı görevindedir.

Bu tip enjektörlerdeki yağ kanalları oldukça küçüktür. Kurum yapılaşması, oksidasyon yan ürünü oluşumu ve ayrıca yanma sürecinden (turboşarjer kaynaklı) muhtemel viskozite artışı birleşimi bu tip enjektörlerde soruna neden olur. Seyrelticiler kurum taneciklerinin kümeleşmesini ya da bir araya gelmesini engelleyen katkılardır ve kurum taneciklerinin küçük-kolay askıda tutulabilir halde kalmasını sağlarlar.

Piston yanma odası, enjektör ve sekmanlardaki kurum birikmesi ile yağ geçiş yollarının tıkanması, yağ oksidasyonu ve kurum yapılaşması ile ilgili bu problemler BG 109 - BG DOC ve BG 244 birleşimi ile yeni BG Dizel Sistem ve DPF koruma hizmetini önermemizin sebebidir.

BG Basınç Performans Düzenleyici, BG 109, vital enjektör geçiş yollarını da içinde bulunduran, motor yağ sistemlerini temizlemede oldukça başarılıdır. Bu geçiş yollarının açık olmaması durumunda enjektör arızalanacaktır. BG DOC, yağ oksidasyonunu ve kurum yapılaşmasını kontrol etmek için motor yağını güçlendirir. BG 244 piston yanma odası, yakıt enjektörleri ve sekmanlarda birikmiş karbon tortularını temizler. Bu yeni hizmetle, hava girişini (intake) ve EGR’yi temiz tutarak, etkilenebilecek diğer bölgeleri de temiz tutmuş ve böylece tüm sistem temizliği ve koruması sağlamış oluruz.

© Copyright 2021 eralotoservis.com
web tasarım